opensea icon icondiscord icondiscord icon
Down arrow

Season 1: DAWN OF STEEL

The "Underground" is starting... Are you ready to brawl?

logoBrawl
Down arrow

Faction Leaders

IronBearz

Legendary Brawler "Ironclad"