opensea icon icondiscord icondiscord icon
Down arrow

Season 2: Faction Warz

The "Faction Warz" are starting... Are you ready to brawl?

logoJoin Now
Down arrow

Faction Leaders

IronBearz

Legendary Brawler "Ironclad"